“Turan sevdalısı" kitabı yayınlandı - FOTO

  • 08:43 - 22 Dekabr

Bu günlərdə folklor, ədəbiyyat tarixi, türkologiya və publisistika ilə bağlı dəyərli tədqiqatları ilə tanınan Əli Şamilin yaradıcılığına həsr edilən “Turan sevdalısı” (Bakı, Azərnəşr, 2023, 256 s.) adlı məqalələr toplusu yayınlanıb. 

Avropa.info xəbər verir ki, kitabın elmi redaktoru və tərtibçisi filologiya elmləri doktoru, professor Almaz Həsənqızı, rəyçiləri filologiya elmləri doktoru, professor Bədirxan Əhmədli və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sürəyya Sultanovadır. Kitaba Əli Şamilin yaradıcılığı ilə bağlı aparılan tədqiqatlar və xatirələr daxil edilib. 

Əli Şamil elmi-publisistik yaradıcılığı ilə yalnız Azərbaycanda deyil, bütün Türk Dünyasında tanınan və sevilən alimlərdən biridir. Belə ki, o, Türk xalqlarının yaşadığı əraziləri qarış-qarış gəzmiş, zəngin materiallar toplamış, bu da onun tədqiqatlarının məzmununa ciddi təsir göstərib.

Kitaba “Turan yolçusu” adlı ön söz yazan, filologiya elmləri doktoru, professor Vaqif Sultanlı Əli Şamilin yaradıcılığını belə qiymətləndirir: “Tarixin və taleyin axarında dünyaya səpələnmiş türk toplumunun yurd saldığı elə bir yer yoxdur ki, Əli Şamil ora baş çəkməsin. Getdiyi, gəzdiyi, qonaq olduğu yerləri Böyük Vətənin bir hücrəsi kimi sevdiyi, bağlandığı və tanıtdığından araşdırmaları elmi yönü ilə yanaşı, milli mahiyyət daşıyır. Bu səpkili yazılarının ən mühüm özəlliyi isə uzun illər yad güclərin əlilə ayrı salınmış, müxtəlif adlarla parçalanmış, biri-birinə qarşı qoyulmuş Türk xalqlarını Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası kimi təqdim etməyə çalışmasıdır”.

Sadəcə araşdırmalarının kiçik bir qisminin adlarına nəzər salmaqla – “Türkçülüyün qurbanları”, “Quzey Kıbrıs”, “Uygur, qaqauz, Quzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı”, “Colan türkmanları”, “Qaşqaylar və onların folkloru”, “Parçalanmış Türküstanı gəzərkən”, “Qırım sevgisi”  – Əli Şamil yaradıcılığının istiqamətləri haqqında aydın təsəvvür yaratmaq mümkündür. 

Şübhəsiz ki, “Turan sevdalısı” kitabına toplanmış Əli Şamilin uzun yaradıcılıq axtarışlarını incələyən, dəyərləndirən elmi məqalələr və xatirə yazıları ədəbi tənqid tərəfindən dəyərləndiriləcək.

 

Avropa.info


Oxunma sayı: 17821

Oxşar yazılar