Şuşada qadağan olunmuş sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin siyahısı təsdiqləndi

  • 19:16 - 11 Avqust

Nazirlər Kabineti “Şuşa şəhərinin ərazisində qadağan olunmuş sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin Siyahısı”nı təsdiqləyib.

Şuşa şəhərinin ərazisində qadağan olunmuş sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin siyahısı aşağıdakı kimidir:

Şuşa şəhərinin ərazisində qadağan olunmuş sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin SİYAHISI

Sıra №-siSahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin təsnifatı (AZT029-2008)Təsnifat kodu
123
 

Bitkiçilik və heyvandarlıq, ovçuluq və bu sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi

(01492 - barama qurdunun yetişdirilməsi və barama istehsalı;

01491 - arı balının və arı mumunun istehsalı;

01611- bitkiçilik sahəsində xidmətlərin göstərilməsi istisna olmaqla)

01
 Daş kömür və liqnit hasilatı05
 Xam neft və təbii qaz hasilatı06
 Metal filizlərin hasilatı07
 Mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri08
 

İçki istehsalı

(1107 - mineral sular və digər suların butulkalarda istehsalı;

alkoqolsuz içkilərin istehsalı istisna olmaqla)

11
 Tütün məmulatlarının istehsalı12
 Dərinin aşılanması, rənglənməsi və hazırlanması1511
 

Kağız və karton istehsalı

(1721 - büzmələnmiş karton, kağız, karton və kağız taraların istehsalı;

1722 - təsərrüfat-məişət və sanitariya-gigiyena təyinatlı kağız məmulatlarının istehsalı;

1723 - dəftərxana və kağız məmulatlarının istehsalı istisna olmaqla)

17
123
 Koks və təmizlənmiş neft məhsullarının istehsalı19
 

Kimya sənayesi

(20420 - ətriyyat və kosmetika vasitələrinin istehsalı istisna olmaqla)

20
 

Rezin və plastmas məmulatların istehsalı

(22193 - müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması;

plastik qapı-pəncərə istehsalı istisna olmaqla)

22
 

Digər qeyri-metal mineral məhsulların istehsalı

(misgərlik fəaliyyəti qalayçılıq fəaliyyəti;

yeməkxana saxsı qablarının, digər təsərrüfat və tualet saxsı ləvazimatlarının istehsalı;

saxsı məmulatların istehsalı istisna olmaqla)

23
 Metallurgiya sənayesi24
 Elektrik avadanlıqlarının istehsalı27
 Maşın və avadanlıqların istehsalı28
 Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı29
 Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı30
 Qazın istehsalı35210
 Təhlükəsiz tullantıların emalı və ləğv edilməsi3821
 Təhlükəli tullantıların emalı və ləğv edilməsi3822
 

Digər tullantıların yığılması və məhv edilməsi

(zibilin və tullantıların yığılması və daşınması;

ictimai yerlərdə zibilin zibil yeşiklərinə yığılması və onların daşınması;

küçələrin, yolların, maşın dayanacaqlarının və s. süpürülməsi və sulanması;

qar və buzdan təmizlənmə istisna olmaqla)


 

39
 Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması43112
 Kəşfiyyat qazıntısı43130
123
 Taxılın, emal olunmamış tütünün, toxumların və heyvanlar üçün yemin topdan satışı46210
 Diri heyvanların topdan satışı46230
 Dəri və gönün topdan satışı46240
 Kənd təsərrüfatı maşınlarının və avadanlıqlarının topdan satışı46610
 Dəzgahların topdan satışı46620
 Dağ-mədən və tikinti, o cümlədən mülki tikinti üçün maşın və avadanlıqların topdan satışı46630
 Yanacağın topdan satışı4671
 Metal və metal filizinin topdan satışı4672
 Meşə materiallarının, tikinti materiallarının və sanitar- texniki avadanlıqların topdan satışı46730
 Gübrə və aqrokimyəvi məhsulların topdan satışı46752
 Tullantıların və qırıntıların topdan satışı46770

Oxunma sayı: 1332

Oxşar yazılar