Azərbaycana istehsal üçün gətirilən avtomobil hissələri gömrük rüsumundan azad edilir

  • 04 Fev - 2020

Azərbaycanın xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrində dəyişiklik edilib.

Avropa.info xəbər verir ki, Baş Nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. 

Dəyişiklik İqtisadiyyat Nazirliyinin Maliyyə Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi ilə razılaşdırılmış təkliflərinə əsasən qərara alınıb.

Dəyişiklik Azərbaycana sənaye yığımı üçün gətirilən avtomobil hissələrinin gömrük rüsumundan azad edilməsini nəzərdə tutur. 

Qərara əsasən, Qrup 40-a aid “Əlavə qeydlər”ə aşağıdakı məzmunda 2-ci hissə əlavə edilib: “minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı” – Qrup 87-yə aid “Əlavə qeydlər”in c) bəndində nəzərdə tutulan mənanı ifadə edir.

4011 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

4011 10 000– minik avtomobilləri üçün (yüksərnişin avtomobil-furqonları və idman avtomobilləri də daxil olmaqla)  
4011 10 000 1– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
4011 10 000 9– – digərləriəd15

4013 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

4013 10 000– minik avtomobilləri (yük-sərnişin avtomobil-furqonları və idman avtomobilləri də daxil olmaqla), avtobuslar və ya yük daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün  
4013 10 000 1– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
4013 10 000 9– – digərləriəd15

Qrup 70-ə aid “Qeydlər”ə aşağıdakı məzmunda “Əlavə qeyd” əlavə edilib.Əlavə qeyd: “minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı” – Qrup 87-yə aid Əlavə qeydlər”in c) bəndində nəzərdə tutulan mənanı ifadə edir.

7007 11 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

7007 11 100– – – yerüstü nəqliyyat vasitələrində istifadə olunmağa imkan verən ölçüdə və formatda  
7007 11 100 1– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
7007 11 100 9– – – – digərləriəd15

7007 21 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

7007 21 200– – – yerüstü nəqliyyat vasitələrində istifadə olunmağa imkan verən ölçüdə və formatda  
7007 21 200 1– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
7007 21 200 9– – – – digərləriəd15

7009 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

7009 10 000– nəqliyyat vasitələri üçün arxa görünüş güzgüləri  
7009 10 000 1– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
7009 10 000 9– – digərləriəd15

Qrup 83-ə aşağıdakı məzmunda “Əlavə qeyd” əlavə edilib. “Əlavə qeyd:

a) “minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı” – Qrup 87-yə aid “Əlavə qeydləri”in c) bəndində nəzərdə tutulan mənanı ifadə edir

8301 20 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8301 20 000– mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulmuş qıfıllar  
8301 20 000 1– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8301 20 000 9– – digərləriəd15

8302 30 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8302 30 000– bərkidici armatura, furnitur və mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün analoji detallar, digərləri  
8302 30 000 1– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8302 30 000 9– – digərləriəd15

Qrup 84-ə aid “Əlavə qeydlər”ə aşağıdakı məzmunda 3-cü hissə əlavə edilib:

“minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı” – Qrup 87-yə aid “Əlavə qeydlər”in c) bəndində nəzərdə tutulan mənanı ifadə edir.

8407 34 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8407 34 100– – – sənaye yığılması üçün: 8701 10 yarımmövqeyinin yanaşı gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorların; 8703 mal mövqeyinin mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyinin mühərrik  
 silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən az olan mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin  
8407 34 100 1– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8407 34 100 9– – – – digərləriəd5

8413 30 200 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilib.

8413 30 200 2– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0

8413 30 800 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilib.

8413 30 800 2– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0

1.15. 8415 20 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8415 20 000– mühərrikli nəqliyyat vasitələrində insanlar üçün istifadə olunan  
8415 20 000 1– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8415 20 000 9– – digərləriəd15

8421 23 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilib.

8421 23 000 2– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0

8481 20 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8481 20 100– – yağ-hidravlik güc transmissiyaları üçün tənzimləyici klapanlar  
8481 20 100 1– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8481 20 100 9– – – digərləriəd5

Qrup 85-ə aid “Əlavə qeydlər”ə aşağıdakı məzmunda 4-cü hissə əlavə edilib:

“minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı” – Qrup 87-yə aid “Əlavə qeydlər”in c) bəndində nəzərdə tutulan mənanı ifadə edir.

8507 10 200 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilib.

8507 10 200 2– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0

8511 10 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilib.

8511 10 000 2– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0

8511 30 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilib.

8511 30 000 2– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0

8511 40 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilib.

8511 40 000 2– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0

8512 20 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8512 20 000– digər işıqlandırıcı və ya vizual siqnalizasiya cihazları  
8512 20 000 1– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8512 20 000 9– – digərləriəd15

8512 30 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8512 30 100– – mühərrikli nəqliyyat vasitə- lərində istifadə olunan mühafizə üçün siqnalizasiya cihazları  
8512 30 100 1– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8512 30 100 9– – – digərləriəd15

8512 30 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8512 30 900– – digərləri  
8512 30 900 1– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8512 30 900 9– – – digərləriəd15

8512 40 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8512 40 000– şüşətəmizləyicilər, buzlanma və tərləmə əleyhinə cihazlar  
8512 40 000 1– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8512 40 000 9– – digərləriəd15

8517 70 150 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8517 70 150– – – portativ aparatlar və ya mühərrikli nəqliyyat vasitələrində quraşdırılan aparatlar üçün teleskopik və milşəkilli antenalar  
8517 70 150 1– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8517 70 150 9– – – – digərləriəd15

8526 92 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8526 92 000– – uzaqdan idarəetmə üçün radioaparatura  
8526 92 000 1– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8526 92 000 9– – – digərləriəd5

8531 80 950 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilib.

8531 80 950 2– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0

8539 21 300 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8539 21 300– – – motosikllər və ya digər mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün  
8539 21 300 1– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8539 21 300 9– – – – digərləriəd15

8539 29 300 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8539 29 300– – – motosikllər və ya digər mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün  
8539 29 300 1– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8539 29 300 9– – – – digərləriəd15

8544 30 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilib.

8544 30 000 2– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0

Qrup 87-yə aid “Əlavə qeydlər”ə aşağıdakı məzmunda

c) bəndi əlavə edilib.

“c) “minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı” - minik avtomobillərinin aşağıdakı bütün texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi ilə həyata keçirilən yığımı hesab olunur:

-kuzovun istehsal xəttinə yerləşdirilməsi;

-yan, ön və arxa şüşələrin, ön və arxa qapıların, şitin, ön və arxa buferlərin quraşdırılması;

-mühərrikin quraşdırılması və bərkidilməsi, mühərrikə idarəetmə mexanizmlərinin birləşdirilməsi;

-radiatorların quraşdırılması və soyutma sistemlərinin qoşulması;

-amortizatorların bərkidilməsi, transmissiyanın qoşulması;

-ön, arxa asmaların və yarımoxların quraşdırılması;

-ön təkər topu ilə sükan-idarəetmə sisteminin birləşdirilməsi;

-təkərlərin quraşdırılması və ön təkər topu yastıqlarının sazlanması, yanma çarxının quraşdırılması;

-sükan-idarəetmə hidrosisteminin, əyləc sisteminin doldurulması və sazlanması;

-fənərlərin, ön və arxa siqnal fənərlərinin quraşdırılması;

-səsboğucunun və tullantı qaz boru seksiyalarının

quraşdırılması;

-yanacaq bakının quraşdırılması və yanacaqötürmə sisteminin qoşulması;

-generatorun quraşdırılması və ötürücü kəmərin sazlanması;

-akkumulyatorun quraşdırılması və qoşulması, elektrik

zəncirlərinin yoxlanılması;

-ön və arxa oturacaqların quraşdırılması;

-mühərrikin diaqnostikası və sazlanması;

-əyləc sisteminin effektivliyinin yoxlanılması;

-tez zədələnən yerlərin konservasiyası;

-yığılmadan sonra qüsurların aradan qaldırılması;

-avtomobil və lövhəciyə eyniləşdirmə nömrəsinin vurulması;

-avtomobilin sürülüb yoxlanılması.”;

8707 10 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8707 10 100– – sənaye yığımı üçün  
8707 10 100 1– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8707 10 100 9– – – digərləriəd5

8708 10 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8708 10 100– – sənaye yığımı üçün nəzərdə tutulmuş: 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin  
8708 10 100 1– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8708 10 100 9– – – digərləriəd5

8708 21 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8708 21 100– – – sənaye yığımı üçün: 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin  
8708 21 100 1– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8708 21 100 9– – – – digərləriəd5

8708 29 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8708 29 100– – – sənaye yığımı üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyinin təkoxlu traktorların; 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800  
 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin  
8708 29 100 1– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8708 29 100 9– – – – digərləriəd5

8708 30 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8708 30 100– – sənaye yığımı üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyinin təkoxlu traktorların; 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin  
8708 30 100 1– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8708 30 100 9– – – digərləriəd5

8708 40 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8708 40 200– – sənaye yığımı üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyinin təkoxlu traktorların; 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin  
8708 40 200 1– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8708 40 200 9– – – digərləriəd5

8708 50 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8708 50 200– – sənaye yığımı üçün: 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin  
8708 50 200 1– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8708 50 200 9– – – digərləriəd5

8708 70 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8708 70 100– – sənaye yığımı üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyinin təkoxlu traktorların; 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin  
8708 70 100 1– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8708 70 100 9– – – digərləriəd5

8708 80 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8708 80 200– – sənaye yığımı üçün: 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli  
 daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin  
8708 80 200 1– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8708 80 200 9– – – digərləriəd5

8708 91 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8708 91 200– – – sənaye yığımı üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyinin təkoxlu traktorların; 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin  
8708 91 200 1– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8708 91 200 9– – – – digərləriəd5

8708 92 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8708 92 200

– – – sənaye yığımı üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyinin təkoxlu traktorların; 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühər- rikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat

vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin

  
8708 92 200 1– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8708 92 200 9– – – – digərləriəd5

8708 93 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8708 93 100– – – sənaye yığımı üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyinin təkoxlu traktorların; 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühər- rikinin silindrlərinin işçi həcmi  
 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin  
8708 93 100 1– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8708 93 100 9– – – – digərləriəd5

8708 94 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8708 94 200

– – – sənaye yığımı üçün: 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühər- rikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat

vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin

  
8708 94 200 1– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8708 94 200 9– – – – digərləriəd5

8708 95 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8708 95 100– – – sənaye yığımı üçün: 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin  
8708 95 100 1– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8708 95 100 9– – – – digərləriəd5

8708 99 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

8708 99 100– – – sənaye yığımı üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyinin təkoxlu traktorların; 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin  
8708 99 100 1– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
8708 99 100 9– – – – digərləriəd5

Qrup 90-na aid “Əlavə qeyd”in mətni 1-ci hissə hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda 2-ci hissə əlavə edilib:

“minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı” – Qrup 87-yə aid “Əlavə qeydlər”in c) bəndində nəzərdə tutulan mənanı ifadə edir.

9029 20 310 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

9029 20 310– – – yerüstü nəqliyyat vasitələri üçün spidometrlər  
9029 20 310 1– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
9029 20 310 9– – – – digərləriəd15

Qrup 94-ə aid “Qeydlər”ə aşağıdakı məzmunda “Əlavə qeyd” əlavə edilib:

“Əlavə qeyd:

“minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı” – 87-ci qrupa aid c) əlavə qeydində nəzərdə tutulan mənanı ifadə edir.”;

9401 20 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

9401 20 000– mühərrikli nəqliyyat vasitə- lərində istifadə olunan oturacaqlar  
9401 20 000 1– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
9401 20 000 9– – digərləriəd15

Qrup 96-ya aid “Əlavə qeydlər”ə aşağıdakı məzmunda 2-ci hissə əlavə edilib:“minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı” – Qrup 87-yə aid “Əlavə qeydlər”in c) bəndində nəzərdə tutulan mənanı ifadə edir.”;

9603 50 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilib.

9603 50 000– mexanizmlərin, cihazların və nəqliyyat vasitələrinin hissələri olan digər fırçalar  
9603 50 000 1– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdəəd0
9603 50 000 9– – digərləriəd15

Qərar dərc edildiyi gündən 30 gün sonra qüvvəyə minir və 7 il müddətində qüvvədə olacaq.


Oxunma sayı: 3642

Oxşar yazılar