Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbələri “CanSatAzərbaycan 2019”müsabiqəsində 2-ci yerin qalibi olub

  • 11 İyl - 2019

"Azərkosmos" və AzərbaycanRespublikası TəhsilNazirliyininbirgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycandanövbətidəfə tələbələrarasındakeçirilən “CanSatAzərbaycan 2019” modelpeykmüsabiqəsininfinalmərhələsininnəticələriaçıqlanıb. 

Müsabiqədə iştiraketmiş komandalarfinalmərhələdə “Peykmodellərininuçuş sonrası hesabatı”nı təqdimedib. Komandalaryerlivə beynəlxalq üzvlərdənibarətmünsiflərheyətitərəfindənmüsabiqəninmeyarlarınauyğunolaraqqiymətləndirilib.

Qiymətləndirməninyekununa əsasən2-ciyerinqalibiBakı Ali Neft Məktəbinin “CanofDuty” komandası olub. AliMəktəbimüsabiqədə həminkomandanın üzvləri, Proseslərinavtomatlaşdırılması mühəndisiyiixtisasınınIIIkurstələbəsiFəridHəmidov, IVkurstələbələriRüstəmHəsənov, MirəkrəmAğalarovvə HüseynNəcəfovtəmsiledib.

“CansatAzərbaycan 2019” modelpeykmüsabiqəsibuilinyanvarayındanetibarənelanedilibvə müsabiqədə ölkənin 15 universitetindən 38 komandaqeydiyyatdankeçib. 

Artıqikinciildirkibaş tutan “CanSatAzərbaycan” müsabiqəsininkeçirilməsi ölkə gənclərininkosmiktexnologiyalarsahəsinə marağının artırılmasına xidmət edir, eləcə də, müsabiqə qaliblərinə gələcəkdə Azərbaycanı bu cür beynəlxalq yarışlarda layiqincə təmsil etmək imkanı verir. 


Oxunma sayı: 1486

Oxşar yazılar