Azərbaycan öz milli dəyərlərini qoruyur və möhkəmləndirir

  • 21:30 - 17 Fevral

Azərbaycançılıq ideologiyası, Azərbaycan Respublikasının tarixində böyük  önəm daşıyan bir məfkurədir. Ulu Öndər Heydər Əliyev bu ideologiyanın əsasını qoymaqla  Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və dövlətçiliyini qorumağa nail olmuşdur.

Azərbaycançılıq prinsipləri  Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi var olmasını, milli birliyi və toplumun birgə həyatını təmin etməsini özündə əks etdirir. Azərbaycanda vətəndaşların, etnik və dini qrupların bir arada yaşaması, bir-birilə mehriban dost və qonşu münasibətlərində olması, birlikdə inkişaf etməsi, bu prinsiplərin əsasında qurulmuşdur. Bu məfkurə, fərqli etnik və dini mənsubiyyətlərə məxsus olan insanların həyatlarını qorumaq və inkişaf etdirmək baxımından çox önəmlidir.

Ulu Öndər Heydər Əliyev bu məfkurəni öz dövründə dövlətin ideologiyası kimi təyin etmiş və bu prinsiplər çərçivəsində Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi var olmasını gücləndirmişdir. Bu dövr ərzində Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini qorumağa və öz milli dəyərlərini həyata keçirməyə nail olmuşdur.

Əhalinin birliyi və bir-birinə hörmət prinsipləri  Azərbaycanın sosial strukturlarının və mədəniyyət siyasətinin inkişafında böyük bir rol oynamışdır. Bu prinsiplər Azərbaycanın daxili birləşməsini, müstəqil dövlət kimi öz varlığını qorumasını və beynəlxalq arenada layiqli bir mövqe tutmasını təmin edir.

Bu ideologiya və prinsiplər çərçivəsində  Azərbaycan vətəndaşları öz milli dəyərlərini, tarixi ənənələrini qoruyur  və möhkəmləndirir.

Ülviyyə Ağayeva, 
Milli Məclisin deputatı 


Oxunma sayı: 14587

Oxşar yazılar