Verilənlər bazasının avtomatik təmirinə izin ver

Əgər bu səhifənin verilənlər bazası problemlərini avtomatik olaraq təmir etməyə çalışmasını istəsəniz, aşağıdakı sətri wp-config.php faylına əlavə edin. Sətri əlavə etdikdən sonra bu səhifəni yeniləyin.

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);